Rzęsa drobna

Opublikował: Admin dnia 05.10.2011. 12:10
Rzęsa drobna (Lemna minor L., syn.: rzęsa mniejsza) – gatunek byliny należącej do rodziny obrazkowatych (wg systemu Reveala) lub odrębnej rodziny rzęsowatych. Jest jedną z najmniejszych na świecie roślin naczyniowych.

Rozmieszczenie geograficzne

Pierwotnie ten kosmopolityczny gatunek występował tylko w Europie i Azji, obecnie jest rozprzestrzeniony na całej kuli ziemskiej – występuje na wszystkich kontynentach (z wyjątkiem Antarktydy). W Polsce jest rośliną pospolitą, występującą na powierzchni zbiorników wodnych.

MorfologiaPęd
Małe okrągłe człony pędowe (średnica do 3 mm), pojedynczy korzeń. Pędy są spłaszczone i kształtem przypominają liście. Skórzaste człony pływają po powierzchni wody. Od góry i z dołu są zielone, dolna ich strona może przybierać fioletową barwę dzięki zawartości antocyjanów, co da się zaobserwować jedynie kiedy wyschnie. Rozmnaża się głównie wegetatywnie przez członkowanie pędów.

Kwiaty
Bardzo zredukowane, bez okwiatu, jednopłciowe. Kwiaty żeńskie składają się tylko z 1 słupka, kwiaty męskie z 2 pręcików. Powstają w zagłębieniu górnej powierzchni członu. Tworzą się jednak bardzo rzadko i przeważnie są płonne. Kwitną w kwietniu, zapylanie głównie przez aerogamię i hydrogamię.

Owoc
Suchy, niepękający. Owoce wraz z całymi roślinami rozsiewane są przez ptaki wodne (zoochoria).

Ekologia

Hydrofit. Występuje w wodach stojących, przeważnie w niedużych zbiornikach wodnych (starorzecza, stawy, sadzawki, doły potorfowe). W wodach płynących tylko przy brzegu wśród roślinności. Roślina nitrofilna, dobrze znosząca zanieczyszczenia ściekami komunalnymi. Najczęściej występuje w wodach o dużej zawartości substancji organicznych (eutroficznych). Uczestniczy w procesie zarastania zbiorników wodnych już od początkowych stadiów. Wytwarza dużą ilość szybko rozkładającej się biomasy, wpływając na eutrofizację wód. Pod wpływem prądów wody i wiatru przemieszcza się, zajmując sąsiednie zbiorniki. Przez jakiś czas po wyschnięciu zbiornika wytrzymuje, wegetując na mokrym dnie. Wytrzymuje zacienienie. Zimuje na dnie zbiornika wodnego, albo wmarznięta w lód. Często tworzy jednogatunkowe skupiska, zarastając powierzchnie wody tak gęstym kożuchem, że nie dopuszcza w ogóle do rozwoju roślinności podwodnej. Rośnie też w zbiorowiskach szuwarowych, zbiorowiskach drobnego pleustonu i innych. Rzadko występuje w zbiorowiskach trzciny pospoliej. Jest gatunkiem charakterystycznym dla zbiorowisk pleustonowych (klasa Lemnetea).

Zastosowanie

Roślina akwariowa hodowana w akwariach zimnowodnych

Komentarze

Boran 14.06.2012. 12:47

You put the lime in the cconout and drink the article up.

azvixcyj 15.06.2012. 03:47

hguTXL lnnpmjssgdxh

mgggiqqeznv 15.06.2012. 09:35

YkjUTL , [url=http://iulkdzqabwqp.com/]iulkdzqabwqp[/url], [link=http://jaaputchexnv.com/]jaaputchexnv[/link], http://aglggaefqqgg.com/

jayuewjdb 16.06.2012. 15:54

IaHkkV oocciovfxwyr

fqhcshhe 16.06.2012. 21:26

85c60x , [url=http://bncsddsunrap.com/]bncsddsunrap[/url], [link=http://yfarrxymuvef.com/]yfarrxymuvef[/link], http://tdpkqykhqvme.com/

Dodaj komentarz

:

:


2 + 7 =